So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thông báo bổ sung hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để xem đầy đủ nội dung thông báo  tại đây
Dowload tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại đây
Dowload tờ lệ phí trước bạ nhà đất tại đây
Dowload đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận QSĐ tại đây
Để xem đầy đủ nội dung thông báo  tại đây
Dowload tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại đây
Dowload tờ lệ phí trước bạ nhà đất tại đây
Dowload đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận QSĐ tại đây
Giỏ hàng của tôi (0)