So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện Mặt Trời ở Hậu Giang

  Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện Mặt Trời ở Hậu Giang

  08:16:56 13-04-2016

  Ngày 29/1, ông Lê Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy điện Mặt Trời và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến những thủ tục cần thiết để dự án nhanh chóng đi vào thực hiện. Tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như giải phóng mặt bằng, thuế, đào tạo nhân lực.

  Chi tiết
 • Tạo ra bê tông từ lưu huỳnh và vật liệu trên sao Hỏa

  Tạo ra bê tông từ lưu huỳnh và vật liệu trên sao Hỏa

  08:16:27 13-04-2016

  Ngày 29/1, ông Lê Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy điện Mặt Trời và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến những thủ tục cần thiết để dự án nhanh chóng đi vào thực hiện. Tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như giải phóng mặt bằng, thuế, đào tạo nhân lực.

  Chi tiết
 • Cuối năm ế ẩm, căn hộ cao cấp đại hạ giá

  Cuối năm ế ẩm, căn hộ cao cấp đại hạ giá

  08:15:57 13-04-2016

  Ngày 29/1, ông Lê Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy điện Mặt Trời và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến những thủ tục cần thiết để dự án nhanh chóng đi vào thực hiện. Tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như giải phóng mặt bằng, thuế, đào tạo nhân lực.

  Chi tiết
 • Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện Mặt Trời ở Hậu Giang

  Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện Mặt Trời ở Hậu Giang

  08:15:22 13-04-2016

  Ngày 29/1, ông Lê Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy điện Mặt Trời và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến những thủ tục cần thiết để dự án nhanh chóng đi vào thực hiện. Tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như giải phóng mặt bằng, thuế, đào tạo nhân lực.

  Chi tiết
Giỏ hàng của tôi (0)